Βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας

Μηνιαία ενημέρωση βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών με παραλαβή και επιστροφή των στοιχείων από την επιχείρηση .

Προγράμματα Επιδοτήσεων

Επιχειρήσεων με την συνεργασία σωστών συνεργατών που ασχολούνται χρόνια με το αντικείμενο των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων .

Έλεχγοι & Συμβουλές Επιχειρήσεων

πάνω σε φορολογικά, ασφαλιστικά αλλά και οικονομικά θέματα.

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

επιχειρήσεων.

Διαχείριση Οικογενειακού Εισοδήματος

προϋπολογισμός και ισολογισμός.

Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού

Κατάσταση ταμειακών ροών επιχειρήσεων.

Φορολογία Εισοδήματος

Φυσικών προσώπων και εταιρειών. Ε.9 – Περουσιολόγιο

Μισθοδοσία

Πλήρως μηχανογραφημένη.Συμβουλευτική για επιδοτήσεις θέσεων εργασίας με προγράμματα ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ. Προσλήψεις-απολύσεις μεταβολές ωραρίων ημερών κτλ

Εργατικά

Συμβουλές πάνω σε εργατικά θέματα των υπαλλήλων των επιχειρήσεων.

Νομική Κάλυψη

Με αξιόπιστους συνεργάτες πάνω σε θέματα ασφαλιστικά, εργατικά, φορολογικά.  

Ενάρξεις

Ενάρξεις διακοπές μεταβολές ατομικών επιχειρήσεων/ Ενάρξεις διακοπές μεταβολές προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων (Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.)

Ασφάλιση

Ασφάλιση σε ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΙΚΑ, Εγγραφή σε ΓΕΜΗ Επιμελητήριο.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Υπηρεσίες

Γίνε και εσύ συνεργάτης μας

Μπορούμε να αναλάβουμε κάθε φοροτεχνική και ασφαλιστική εκκρεμότητα σας.

Οι Εγγυήσεις μας

Διαρκής ενημέρωση

Μηνιαία γραπτή ενημέρωση πορείας επιχείρησης. Μηνιαία γραπτή ενημέρωση φόρων (Φ.Π.Α., Φόρος εισοδήματος, Ληξιπρόσθεμων οφειλών προς Εφορία και ΙΚΑ).

Καθοδήγηση

Μηνιαία γραπτή στατιστική ενημέρωση.

Εξατομικευμένες υπηρεσίες

Παραλαβή χρημάτων για πληρωμή υποχρεώσεων επιχείρησης (ΦΠΑ ΙΚΑ ΟΓΑ ΟΑΕΕ ΔΕΗ ΟΤΕ κτλ.)

Οργάνωση επιχειρηματικών ιδεών

Με την συνεργασία σωστών συνεργατών που ασχολούνται χρόνια με το αντικείμενο των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων.

Ηλεκτρονικό αρχείο παραστατικών

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ώστε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε κάθε έγγραφο που αφορά την επιχείρησή σας.

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Του γραφείου μας προς τους πελάτες μας έως 500.000,00 ευρώ ανά περίπτωση.
Demo

en_USEnglish