ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50.000€ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
 •  Άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 •   Ελεύθερους Επαγγελματίες Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα
 •  Μισθωτούς πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται κατά προτίμηση σε μη συναφές με τις σπουδές τους αντικείμενο
 • Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
 • Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
 • Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό από 5.000€ έως 50.000 € (έως 25.000 για 1 δικαιούχο, έως 40.000 για εταιρία με 2 δικαιούχους και έως 50.000 για εταιρία με 3 δικαιούχους και άνω)
 • Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες Δαπάνες:
 •  Προμήθεια αναγκαίου επαγγελματικού παραγωγικού εξοπλισμού σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
 •  το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
 •  τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας
 •  οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 •   οι Ασφαλιστικές Εισφορές του δικαιούχου
 •  το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ)
 •  ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 •  οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
 • οι αμοιβές Συμβούλων .
 • Το πρόγραμμα επιδοτεί το 100% του συνολικού Προϋπολογισμού. (Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης)
 • Λήξη Υποβολών 11 Οκτωβρίου

Trackback από το site σας.

Demo

elGreek