Λογιστικές και
Φοροτεχνικές
Υπηρεσίες

Από 1992

about

Ελάτε να
Γνωριστούμε

Για πάνω από 20 χρόνια η επιλογή μας είναι
να ακολουθούμε την επιχείρησή σας,να την βοηθάμε να αναπτύσετε!

Από το 1992 με έμφαση πάνω στην γρήγορη έγκυρη και συχνή ενημέρωση του πελάτη πάνω σε όλα τα θέματα που τον αφορούν και συγκεκριμένα στην πορεία της επιχείρηση του στον έγκυρο προγραμματισμό των πληρωμών των υποχρεώσεων του προς το κράτος στην καλή διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν με τους υπαλλήλους τους στην σωστή φορολογική ενημέρωση για την αποφυγή των ελέγχων από το κράτος.

[widgetkit id=”9″ name=”About Grid Numbers”]
[widgetkit id="33" name="About Tabs"]
[widgetkit id="3" name="Home Slider Events"]
Demo

[widgetkit id="7" name="Home Grid Footer"]