Κοινωνικό μέρισμα 2017

  • Κοινωνικό μέρισμα: Αυτά είναι τα τελικά κριτήρια για τη χορήγησή του
  • Α) Εισοδηματικά κριτήρια Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000) για τα νοικοκυριά με ένα μέλος,
Demo

elGreek