Εταιρικά επιβατηγά αυτοκίνητα ή ενοικιαζόμενα (παροχή σε είδος)

Εταιρικά επιβατηγά αυτοκίνητα ή ενοικιαζόμενα (παροχή σε είδος)

ΠΟΛ 1045/2017) Αφορά εργαζόμενους καθώς και μετόχους ή εταίρους επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν επιβατηγά οχήματα της  επιχείρησης   

Demo

[widgetkit id="7" name="Home Grid Footer"]